جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
مستند لباس شخصی ها؛ نگاهی به ایران از دریچۀ هنرمند درتبعید

تاريخ انتشار : 9/16/2011رسام : هنر وهنرمندان درتبعید، مقوله ای است که شاید درکشورهای برخوردار از آزادیهای سیاسی واجتماعی وفرهنگی کمتر مورد توجه وبررسی قرار گرفته است. اما درکشورهایی چون کشورما که سالیان درازی است با غول استبداد وتمامیت خواهی دست وپنجه نرم می کند، این مقوله چندان هم غریب ونا مأنوس نیست. روزگار درازی است که اصحاب فکر وقلم باید از دو راه حبس وتبعید یکی را برگزینند. یا آنچنان بیندیشند که حاکمان می خواهند، یا آنکه راه دیاری دیگری درپیش بگیرند وبه جایی بروند که کسی چگونه دیدن وچگونه اندیشیدن را برآنان دیکته نکند.
داستان غم انگیز هنر درتبعید، به همین جا ختم نمی شود، درسالیان درازی که ازاستقرار سیاه استبداد دینی درکشورمان وفرار هزاران اندیشمند وهنرمند از کشور می گذرد، شاهد رویش وپرورش نسلی از ایرانیان هنرمند درخارج از کشور بوده ایم، که این روزها بهار جوانی شان را دور از دیار وخاک اجدادی می گذرانند. این نسل که شاهد خزان شدن بهار عمر جوانان ایرانی را درسایۀ استبداد سیاه دینی است، درحال رقم زدن گونه ای نوین ازهنر درتبعید هستند که الهام بخش آثارشان مرارتها وتلخی هایی است که درزیر پوست جامعۀ ایران می گذرد.
صارم یادگاری یکی ازاین هنرمندان است. فیلم ساز ومستند ساز جوان ایرانی ساکن آمریکا که این روزها با ساختن مستند لباس شخصیها، یکی از خبرسازترین فیلم سازان ایرانی شده است. "لباس شخصی ها" نام مستندی است که با محور قرار دادن مجموعه حوادث ورخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 وخشونتهای بی حد ومرز گروهی که درمیان مردم با نام "لباس شخصی ها" شناخته می شوند، می کوشد به بازشناسی نقش این گروه از مأموران حکومتی وجایگاه آنان درساختار قدرت نظام ولایت مطلقۀ فقیه بپردازد. ده دقیقۀ نخست فیلم به مرور مجموعه حوادث خونبار پس ازانتخابات ریاست جمهوری 88 ونقش آفرینی مأموران امنیتیِ لباس شخصی دراین خشونتها می پردازد. پس ازآن فیلم ساز به مصاحبه با یکی از عوامل لباس شخصی جدا شده از بدنۀ این مجموعۀ ازنیروهای امنیتی تحت امر ولی فقیه پرداخته وتلاش می کند زوایای پنهانی از مافیای قدرت وثروت پنهان درپس پردۀ لباس شخصی ها را روشن سازد. درفیلم از روابط نزدیک وتنگاتنگ محمدتقی مصباح یزدی بعنوان تئوریسین وپدرمعنوی گروههای فشار ومشخصاً نیروهای لباس شخصی وعلی خامنه ای رهبر نظام ایران، سخن گفته می شود. همچنین شیوه وچگونگی سرکوب اعتراضات مردمی توسط این نیروها شرح وتوضیح داده می شود.
موضوع جذاب، متن قوی وروان ونیز وجود راوی وشاهد درونی ازمجموعۀ لباس شخصی ها بعلاوۀ انتخاب زبان انگلیسی مستند لباس شخصی ها را به مستندی با مخاطبان جهانی بدل کرده است که می تواند بار دیگر توجه افکار عمومی بین المللی را درراستای توجه هرچه بیشتر به نقض گستردۀ حقوق بشر درایران جلب نماید.
 درهمین راستا، صارم یادگاری، مصاحبه ای انجام داده با بهنود مکری، تهیه کنندۀ برنامۀ شباهنگ درصدای آمریکا که ازشما خوانندگان گرامی دعوت می کنیم آنرا درلینک مشاهده فرمایید.

http://rasaam.net/Fa/News.aspx?i=323

 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.