جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
ادامۀ بی خبری ازوضعیت یکی از دستگیرشدگان مراسم عزاداری حضرت رقیه سلام الله علیها وحمله به حسینیه ها دراصفهان ودیگرشهرها

تاريخ انتشار : 1/3/2012گزارشهای رسیده از شهر اصفهان حاکی است که یکی از دستگیرشدگان حوادث روز شنبه، پنجم صفر، به نام صادق غفوری به مکانی نامعلوم انتقال داده شده وهمچنان از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. مراجعه به مسئولان اطلاعاتی وانتظامی نیز بی نتیجه بوده وازاظهار نظر دربارۀ وضعیت این جوان بیست وسه ساله خودداری می کنند. تلاش رسام برای مصاحبه با مسئولان نیروی انتظامی وپیگیری علت دستگیری وآخرین وضعیت وی نیز تاکنون بی نتیجه بوده است ومقامات مسئول با امنیتی خواندن پرونده از هرگونه پاسخ به رسانه های خبری خودداری می کنند.
روز شنبه سی ویکم دسامبر 2011، برابر با پنجم ماه صفر 1433 وهمزمان با برگزاری مراسم سوگواری حضرت رقیه سلام الله علیها نیروی انتظامی شهر اصفهان، با یورش به یکی ازمجالس عزاداری سنتی حضرت رقیه سلام الله علیها وضرب وشتم عزاداران، تعداد سی وپنج نفر را بازداشت نمودند. تمامی بازداشت شدگان، به غیر ازجوان یاد شده، بیست وچهار ساعت بعد وپس از گرفتن تعهد کتبی از آنان مبنی برعدم مشارکت درچنین مجالسی آزاد شدند.
همچنین شاهدان عینی درگفتگوی اختصاصی رسام از یورش نیروهای لباس شخصی که خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی کرده اند، به مجلس عزای حضرت رقیه سلام الله درشهر مشهد خبر داده اند. به گفتۀ این شاهدان شهر روز شنبه ودرساعات پایانی مجلس عزاداری حضرت رقیه سلام الله علیها که با آیین سنتی راه رفتن روی خار همراه بوده است، نیروهای لباس شخصی با حضور درمحل حادثه وضرب وشتم عزاداران همراه با بکار بردن الفاظ رکیک وتوهین به عزاداران حسینی، خواستار تعطیلی مجلس عزاداری شدند وعلت آنرا، مخالفت ِاینگونه مجالس وشعائر با فتوای "رهبر انقلاب"، سید علی خامنه ای، ذکر کرده اند. درخواست برگزارکنندگان مراسم برای ارائۀ دستورالعمل کتبی مبنی برمنع برگزاری این مراسم با تهدید وضرب وشتم درخواست کنندگان همراه بوده است.
طی سالیان گذشته، رهبر ایران وعلیرغم تردیدهای فراوانی که دربارۀ جایگاه علمی وفقهی وی درمحافل حوزوی موجود است، با صدور فتواهای گوناگون برگزاری مراسم عزاداری سنتی را "حرام" اعلام کرده وهرساله با برقراری حالت فوق العادۀ امنیتی درمهمترین شهرهای مذهبی ایران ازجمله قم، مشهد واصفهان با برپایی هرگونه مراسم سنتی عزاداری حتی بصورت شخصی وخصوصی، بشدت برخورد نموده است.
فشار نیروهای اطلاعاتی وامنیتی برخانواده های قربانیان این خشونتها به اندازه ای است که آنان ازانجام هرگونه گفتگو ومصاحبه با رسانه های داخلی وخارجی دربارۀ وضعیت بستگانشان منع شده اند. تلاشهای رسام برای پیگیری آخرین وضعیت عزادار حسینی، صادق غفوری، بواسطۀ خانواده وبستگان وی بی نتیجه مانده وآنان ازانجام مصاحبه وگفتگو دراین رابطه خودداری نموده اند.
همچنین دریکی از آخرین نمونه های اینگونه سرکوبها، روز دوشنبه، نیروهای اطلاعاتی با حمله به حسینیۀ کربلائیهای شهر اصفهان، به تخریب وسائل وتجهیزات موجود دراین حسینیه پرداخته وبیست وهفت عدد کامیپوترمتعلق به حسینیه را ضبط ومصادره نمودند. دست اندرکاران حسینیه وقتی علت این اقدام را جویا شده اند، از ارائۀ مجوز وعلت این اقدام خودداری نموده وبا تهدید وارعاب مسئولان حسینیه به آنان نسبت به خبررسانی دربارۀ این اقدام هشدار داده اند. گفتنی است، صادق غفوری ازدست اندرکاران وفعالان فرهنگی-مذهبی شهر اصفهان بوده وفعالیتهای گوناگونی را درارتباط با برگزاری وبزرگداشت شعائر حسینی دراین حسینیه وهمچنین شبکه های ماهواره ای داشته است.
مساجد وحسینیه های مستقل وغیرحکومتی درایران ازابتدای انقلاب تا کنون، همواره با محدودیتهای فراوان ونظارت شدید امنیتی روبرو بوده اند ونهادهای اطلاعاتی وامنیتی درمسائل مختلف این مراکز، از دعوت سخنرانان گرفته تا نوع مراسم این مراکز وحتی تصاویر مراجع نصب شده دراین مراکز ومساجد، دخالت نموده ودربسیاری موارد با مصادرۀ اموال این مساجد وحسینیه ها وحتی بعضاً مصادرۀ کامل آنها، از شکل گیری مراکز مذهبی غیرحکومتی بهرشکل ممکن جلوگیری نموده اند.
حجت الاسلام والمسلمین هدایتی درگفتگویی کوتاه با رسام با اشاره به حجم وسیع مصادرۀ حسینیه ها ومراکز مستقل توسط رژیم ایران پس ازانقلاب واستقرار نظام ولایت مطلقۀ فقیه، مشهورترین این اقدامات را مصادره حسنیه زینبیه کربلاییهای شهر قم درنزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، مسجد امام حسین وکتابخانۀ امام حسن مجتبی واقع در خیابان عمار یاسر،حسینیۀ سیدالشهداء واقع درکوجۀ آیت الله العظمی گلپایگانی، حسینیۀ کربلاییهای تهران واقع درچهارراه گلوبندک (بازار) وهمچنین حسینیه  سیدالشهداء واقع درخیابان فاضل نراقی درشهر کاشان می داند.
ایشان افزود: "همچنین حسینیه شهداء درشهرقم ومحل تدریس آیت الله العظمی منتظری نیز پس ازانتقاد وی ازنظام حاکم، بارها توسط نیروهای اطلاعاتی ولباس شخصی مورد تهاجم وتخریب قرار گرفت ومدتها پلمپ بود."
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.